රුසියාව ගාස්තු ඉහළ එ ආයෝජක සමග වංචා: නීතිඥ විසින් රොයිටර් පුවත් සේවයටමොස්කව් (රොයිටර් පුවත් සේවයට) — රුසියානු, නීතිය පසිඳලන ඇති නිල වශයෙන් චෝදනා මයිකල්, නිර්මාතෘ කළහ මත්ද්රව්ය පුද්ගලික කොටස් පිරිසක් සමග, වංචා, ඔහුගේ නීතිඥ දිමිත්රි බ්රහස්පතින්දා පවසයි, එක්සත් ජනපද පුරවැසියෙකු, සහ තවත් ජ්යෙෂ්ඨ විධායක නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට ගෙන පසුගිය සතියේ සැකපිට වංචා බැංකුව කොටස් හිමියන්

අපි ඔබ දිරිමත් භාවිතා කිරීමට අදහස් නිරත වීමට, පරිශීලකයන් හා සමග බෙදා හදා ඔබගේ ඉදිරිදර්ශනය හා ප්රශ්න ඇසීමට කතුවරුන් හා එක් එක් අනෙකුත්